In een wereld waar milieubewustzijn steeds belangrijker wordt, is bodemsanering (ook wel grondsanering) een cruciale dienst voor bedrijven die streven naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze dienst speelt een vitale rol bij het verwijderen van verontreinigingen uit de bodem. Op deze pagina leest u meer over deze dienst, de betekenis van bodemsanering, de rol van bodemsaneerders en waarom het van belang is van een professionele aanpak.

Bodemsanering Van Reel

Wat is bodemsanering?

Bodemsanering verwijst naar het proces waarbij vervuilde of verontreinigde grond wordt behandeld om deze te reinigen en weer geschikt te maken voor gebruik. Deze verontreinigingen kunnen variëren van chemische stoffen tot zware metalen en oliën, die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Bodemsanering draagt bij aan het herstel van de bodemkwaliteit, het beschermen van het grondwater en het verminderen van gezondheidsrisico’s voor de samenleving.

Van Reel B.V. dé specialist in bodemsanering

Van Reel B.V. is een van de professionele bodemsanering bedrijven in Nederland. Van Reel erkent zich als bodemsaneerder door transparant te zijn naar de opdrachtgever. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij de vaak complexe activiteiten en bijbehorende risico’s vooraf in kaart brengen en tijdens het projecten meedenken in oplossingen.

De meeste opdrachtgevers zien bodemsanering vaak als een financieel risico. Wij kunnen echter verschillende specifieke en complexe activiteiten combineren binnen één project, zodat efficiënt, kostenbesparend en met gunstige tarieven gewerkt kan worden.

Wij zijn gespecialiseerd in saneringen van onder andere asbestsaneringen, grondwatersaneringen, tank- en bodemsaneringen, de afvoer van verontreinigde grond en vrijwel alle saneringen van vluchtige- en niet vluchtige stoffen. Wij hebben zelf Milieukundige begeleiders en DLP’ers in dienst, voor het professioneel begeleiden van bodemsaneringen.

Wilt u meer weten over onze bodemsaneringsdienst en wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op!

Vervuilde grond afvoeren Van Reel

Vervuilde grond afvoeren

Het correct afvoeren van vervuilde grond is een essentieel aspect van bodemsanering. Vervuilde grond bevat vaak schadelijke stoffen en verontreinigingen die een bedreiging vormen voor het milieu en de volksgezondheid. Het proces van vervuilde grond afvoeren omvat zorgvuldige behandeling, verpakking en transport naar gespecialiseerde faciliteiten waar de grond veilig kan worden behandeld en gereinigd.

Door vervuilde grond op verantwoorde wijze af te voeren, voorkomen we verdere verspreiding van verontreinigingen en minimaliseren we de impact op het milieu. Deze cruciale stap in bodemsanering draagt bij aan de bescherming van onze ecosystemen en de veiligheid van de gemeenschap. Het is een fundamenteel onderdeel van het streven naar schone en gezonde grond en waterbronnen voor de huidige en toekomstige generaties.

Grondvervuiling is een groeiend probleem

Grondvervuiling is een groeiend probleem over de hele wereld, vooral in industriële en stedelijke gebieden. Industriële activiteiten, zoals chemische fabrieken en olieraffinaderijen, dragen vaak bij aan de ophoping van verontreinigingen in de bodem. Ook ongelukken zoals lekkages en morsingen kunnen de grond aanzienlijk vervuilen. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om grondvervuiling te voorkomen en indien nodig actie te ondernemen door bodemsanering.

De stappen en methoden van bodem saneren

Het proces van bodem saneren omvat verschillende stappen. Eerst wordt een grondige evaluatie van de verontreiniging uitgevoerd om de omvang en aard van de vervuiling vast te stellen. Vervolgens wordt een passende saneringsmethode gekozen, afhankelijk van de situatie. Voor de sanering van verontreinigde grond gebruiken wij de volgende technieken:

  • In situ: bodemsanering zonder grondverzet, de verontreiniging wordt ter plaatse van het terrein gesaneerd.
  • On site: bodemsanering waarbij de verontreinigde grond wordt afgegraven, ter plaatse gereinigd en weer wordt teruggestort.
  • Ex situ: bodemsanering waarbij verontreinigde grond wordt afgegraven en wordt afgevoerd voor behandeling (bijv. Thermisch reinigen) of verwerking elders.

De toe te passen saneringsmethode hangt af van factoren als de locatie, de noodzaak en de toekomstplannen van de locatie. Wij hebben hier veel ervaring mee en zijn u graag van dienst!

Van Reel BV heeft ruim 20 jaar ervaring met bodemsaneringen en is in het bezit van alle benodigde BRL certificaten.

Calamiteiten bodemsanering: Snel en effectief handelen

In geval van calamiteiten, zoals onverwachte lekkages of morsingen, is snelle actie essentieel. Van Reel B.V. staat voor u klaar om calamiteiten bodemsanering uit te voeren. Deze dienst omvat het onmiddellijke en doeltreffende verwijderen van verontreinigde grond om verdere verspreiding van de vervuiling te voorkomen.

Asbestsanering

Asbestsanering is een specifieke vorm van bodemsanering die zich richt op het verwijderen van asbestvervuiling. Dit kan ter plaatse (in situ) of elders (ex situ) plaatsvinden, afhankelijk van de situatie. Het zeven van asbest, een methode om asbestvezels te scheiden van andere materialen, kan een integraal onderdeel zijn van het saneringsproces.

Voordelen van bodemsanering

Bodemsanering levert niet alleen voordelen op voor bedrijven, maar draagt ook bij aan een breder ecologisch en maatschappelijk welzijn. Ten eerste draagt bodemsanering bij aan de verbetering van de algehele milieukwaliteit. Het herstelt ecosystemen, voorkomt verdere bodem- en watervervuiling, en vermindert de negatieve impact op flora en fauna. Door het grondwater te beschermen tegen verontreinigingen, draagt bodemsanering bij aan de beschikbaarheid van schoon drinkwater en de gezondheid van mens en dier.

Bovendien heeft bodemsanering positieve effecten op de gezondheid en veiligheid van de samenleving. Het minimaliseert de blootstelling aan schadelijke stoffen en vermindert gezondheidsrisico’s die verband houden met vervuilde grond. Dit is vooral van belang in woonwijken waar mensen direct worden beïnvloed door de kwaliteit van de bodem.

Tot slot draagt bodemsanering bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Door de bodem te herstellen en te reinigen, kan land weer vruchtbaar worden, waardoor het geschikt wordt voor landbouw en andere waardevolle doeleinden.

Kosten van bodemsanering

Hoewel bodemsanering aanzienlijke voordelen biedt, brengt het ook kosten met zich mee. De kosten variëren afhankelijk van de omvang van de verontreiniging en de gekozen saneringsmethode. Het is echter belangrijk op te merken dat de kosten van het niet aanpakken van bodemvervuiling vaak nog hoger kunnen zijn, met mogelijke boetes, reputatieschade en gezondheidsrisico’s.

Samenwerking met bodemsaneerders

Het is van essentieel belang dat bedrijven samenwerken met ervaren bodemsaneerders (zoals Van Reel B.V.) om effectieve bodemsaneringsprojecten te garanderen. De experts van Van Reel B.V. begrijpen de complexe regelgeving en normen die van toepassing zijn op bodemsanering en zorgen voor naleving. We beschikken over de juiste apparatuur en technologieën om verontreinigingen veilig en effectief te verwijderen.

Schakel Van Reel B.V. in voor professionele bodemsanering

Is er sprake van bodemvervuiling en bent u op zoek naar een professionele partij voor het uitvoeren van bodemsanering? Neem dan gerust contact op met Van Reel B.V. Wij nemen graag uw situatie met u door en bespreken de verschillende mogelijkheden voor het bodem saneren. Op basis van uw situatie ontvangt u van ons een offerte voor professionele bodemsanering van de vervuilde grond.

Neem direct contact met ons op

Heeft u grond dat gesaneerd moet worden of twijfelt u over de reinheid van een bodem? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Vul het contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op. Tevens zijn wij bereikbaar op telefoonnumer 088 – 01 08 778 of mail ons via info@vanreel.nl.

Contactformulier