Grondverzet

• Grond-, weg- en waterbouw
• Bouw en woonrijp maken

Vanaf haar oprichting is Van Reel BV actief in alles wat met grondverzet te maken heeft. Specialistisch grondverzet ligt ons het meest; het aanleggen van geluidswallen, het realiseren van kunstwerken of het graven van sloten en vaargeulen.

Wij onderscheiden ons door personeel dat vrijwel allemaal in buitengebied is opgegroeid. Onze mensen hebben allemaal een achtergrond in de landbouw of natuur, waardoor zij begrijpen hoe belangrijk het is om goed werk te leveren. Aanpakkers, maar met respect voor mens en milieu.

Natuurwerkzaamheden

• Aanleg en onderhoud van natuurgebieden
• Moeraskranen.nl

Voor een klein land bezit Nederland veel natuurgebieden en we zijn trots dat wij daar dagelijks aan mee mogen helpen. Met speciaal ontwikkelde machines realiseren en onderhouden wij diversen natuurgebieden. Onze kracht? Dat is onze drive tot resultaat.

Vooraf aan het project gaan we met de opdrachtgever het gebied in om een goed beeld te krijgen van elkaars verwachtingen, maar vooral om elkaar te leren verstaan en elkaars belangen te begrijpen en respecteren. Werken in de natuur is continu alert zijn en aanpassen aan de omgeving. Wij onderscheiden ons doordat wij alles in huis hebben: zoals bijvoorbeeld onze eigen ecologen.

van reel bv grondsanering

Grondsanering

• Saneren van verontreinigde grond
• Grondbank

Op veel plekken is de bodem verontreinigd met stoffen als bijvoorbeeld asbest of zware metalen. Van Reel is specialist in het saneren van deze bodemvreemde materialen. Zowel in situ, on site, als ex situ.

In situ: bodemsanering zonder grondverzet, de verontreiniging wordt ter plaatse van het terrein gesaneerd.

On site: bodemsanering waarbij de verontreinigde grond wordt afgegraven, ter plaatse gereinigd en weer wordt teruggestort.

Ex situ: bodemsanering waarbij verontreinigde grond wordt afgegraven en wordt afgevoerd voor behandeling (bijv. Thermisch reinigen) of verwerking elders.

Voorafgaand aan een bodemsanering dient een bodemonderzoek plaats te vinden. De toe te passen saneringsmethode hangt vervolgens af van factoren als de locatie, de noodzaak en de toekomst plannen van de locatie. Van Reel BV heeft ruim 20 jaar ervaring met bodemsaneringen en bevat alle benodigde BRL certificaten.

Van Reel erkent zich als bodemsaneerder door transparant te zijn naar de opdrachtgever. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij de vaak complexe activiteiten en bijbehorende risico’s vooraf in kaart brengen en tijdens het projecten meedenken in oplossingen.

Baggerwerken

• Het baggeren van sloten, havens, vaargeulen, natuurgebieden
• Moeraskranen.nl

Van Reel BV heeft jarenlange ervaring in het baggeren van natuurgebieden, sloten, vaargeulen en watergangen. Met speciaal ontwikkelde machines zoals onze moeraskranen kunnen wij vrijwel elke baggerklus voor u uitvoeren. Met onze eigen ecologen doen wij dit altijd met respect met voor de aanwezige natuur en levende organismen. Baggeren is niet zomaar wat bagger scheppen, de impact op om omliggende natuur is veel groter. Als aannemer in de natuur begrijpen wij als geen ander hoe belangrijk goed baggeren is.

Baggerspuiten: het nieuwe baggeren!
In samenwerking met het Waterschap zijn wij een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een alternatief voor het baggeren van watergangen in veengebieden. Ons doel was om efficiënter te werken, minder schade aan percelen achter te laten en meer respect voor de levende organiseren te hebben. De oplossing is onze baggerspuit: de bagger wordt tot 80 meter in het land verspreid en na vrijwel 1 a 2 dagen is hiervan niets meer zichtbaar. Het voordeel: we sparen 1 werkgang uit en de bagger is beter verspreid. Een speciale verklikker waarschuwt de levende organismen voor het naderen van de baggerspuit zodat deze zo min mogelijk in de pomp terecht komen.

Lees meer >

van reel bv baggerwerken

Zeefwerkzaamheden

• Het zeven van bijvoorbeeld vervuilde grond,
• Alle type zeven: trommel-, schud-, en sterrenzeven)

Naast het saneren van vervuilde grond is Van Reel met vier ploegen dagelijks actief in het zeven van grond met bodemvreemde materialen zoals puin, groenafval, wortelsresten, hout, plastic en andere verontreiniging. Wij onderscheiden ons doordat wij alle type zeven in huis hebben en dus snel kunnen schakelen. Er zijn namelijk veel factoren die invloed hebben op welk type zeef het meest geschikt is voor het uitzeven van de verontreiniging. Het komt vaak voor dat men in het werk tot de conclusie komt dat een ander type zeef meer geschikt is, en er dus geschakeld moet worden.

Daarnaast kunnen wij op onze verwerkingslocaties in Rouveen en Hardenberg vrijwel alle zeefoverloop verwerken en zodoende dus ook het vrijkomende afval voor u afvoeren. Totaal ontzorgen, dat is wat wij als Van Reel BV graag voor u willen betekenen.

Bomen rooien/zagen

• Stormschade
• Boomverzorging

Als aannemer in de natuur en bosbouw beschikken wij over de kennis en machines om bomen te snoeien, rooien, aanplanten en de verzorgen. Onze Treeworkers beschikken over alle benodigde bomenkennis en veiligheidscertificaten om veilig en vakkundig bomen te verzorgen. Ons onderscheidend vermogen ligt in het meedenken met de klant en het snel kunnen schakelen in geval van calamiteiten. Jaarlijks rooien wij meer dan honderden bomen inclusief de stobben en verzorgen wij aansluitend de herplant van nieuwe bomen.

van reel bv afvalverwerking shredder

Afvalverwerking (het verkleinen van afval op locatie met mobiele shredders)

• Mobiele shredder verhuur
• Afval verkleinen voor afvoer

Wij beschikken over diverse mobiele verkleiningsinstallaties voor het verkleinen van afval producten zoals groenafval, biomassa, takken, sloophout, bouw en sloopafval en andere afvalstromen. De messen en korven in onze shredders zijn uitwisselbaar en zo kunnen wij ons aanpassen naar het gewenste eindproduct van de klant. Deze machines worden verhuurd inclusief shovel en overslagkraan.

Recycling

• Inname en recycling van groenafval, sloophout
• Bouw- & sloop afval en vervuilde grond

Door de jaren heen is het recyclen van materialen steeds belangrijker geworden. Al sinds 1995 zijn wij actief in de groenrecycling en hierdoor hebben wij altijd vooraan gestaan op het gebied van recycling.

Wij beschikken over recycling locaties in Rouveen in Hardenberg waar wij afval voor u kunnen innemen en verwerken tot eind producten als compost, biomassa of RAG grond.

Jarenlange ervaring in combinatie met de nieuwste recyclingmethoden maakt Van Reel BV een hoogwaardige speler in het recyclen van groenafval en sloophout. Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en keurkenmerken, zoals bijvoorbeeld onze KEUR-compost. In combinatie met ons aannemersbedrijf zijn we een unieke totaalaannemer voor provincies, waterschappen en gemeentes.

Lees meer >

van reel bv grondbank zeef recycling

Sloopwerken

• Totaalsloop van gebouwen
• Bouwrijp maken na afloop

Als aannemingsbedrijf zijn wij een erkend sloopbedrijf. Heeft u een kantoorgebouw, fabriekslocatie woning of schuur die plaats moet maken voor nieuwbouw? Van Reel BV ontzorgt u graag tijdens het hele proces. Van de voorbereiding en de sloopmelding, tot het bouwrijp opleveren van het terrein. Wij zorgen niet alleen voor een bouwrijp terrein, maar dragen ook zorg voor een erkende verwerking van materialen, asbest- en bodemsaneringen, flora- en fauna onderzoek met onze ecologen en indien nodig een ecologische vrijgave. De sloopwerkzaamheden worden bij ons uitgevoerd onder het SVMS-007 Systeemcertificaat voor Veilig en Milieukundig Slopen.

Ecologie

• Ecologische quickscan uitvoeren, ecologische vrijgaves,
• Ecologische plannen schrijven, broedvrij houden, vleermuizen monitoren)

Sinds enkele jaren is Van Reel Ecologie een actieve verbinder tussen mens, milieu en alle levende organismen. Alles wat wij doen met ons recyclingsbedrijf en aannemingsbedrijf heeft ergens impact om onze omgeving. Omdat wij hier zorg voor dragen nemen wij graag onze verantwoordelijkheid en van uit die beweging zijn wij onze Ecologie tak opgestart.

Onze ecologen kunnen voor elke project een ecologische quickscan uitvoeren, ecologische vrijgaves afgeven of bijvoorbeeld het broedvrij houden van werkgebieden. Daarnaast zijn wij sterk in het schrijven van ecologische plannen en aan V&G plannen. Onze team bestaat uit een divers team met praktische mensen in het veld en theoretische mensen op kantoor. Teamwork.

Van Reel BV windturbine Staphorst ecologie

Invasieve exoten bestrijding

De Japanse Duizendknoop en andere invasieve exoten hebben zich de afgelopen jaren razendsnel kunnen verspreiden door Nederland. Sinds 2013 is Van Reel BV één van de weinige specialisten in het verwijderen van deze woekeraars en wij doen dit op een duurzame, natuurvriendelijke manier. Heeft u ook last van een exoot? Neem dan direct contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Lees meer >

Eikenprocessierups bestrijden

De lastige en schadelijke eikenprocessierups heeft zich inmiddels over heel Nederland verspreid. Door de zachte winter zijn veel achtergebleven eitjes intact gebleven en is het dit jaar een enorme plaag. De microscopisch kleine brandhaartjes van de rups kunnen makkelijk door de wind worden meegevoerd en bij aanraking met de huid, ogen of luchtwegen zorgen voor heftige en vervelende irritaties. Tot wel acht jaar lang kunnen de nestresten een bron blijven van rondvliegende brandhaartjes.

Lees meer >

eikenprocessierups bestrijden

Leverancier van grondstoffen

Het duurzaam omgaan met reststoffen is iets wat de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden en zal in de komende jaren nog veel belangrijker worden.

Wij leveren grondstoffen zoals: grond, bomengrond, RAG-grond, houtsnippers, houtchips, compost en menggranulaat.

Lees meer >

Container verhuur

• Verhuur van alle maten containers
• Voor afval of levering van grondstoffen

Gaat u verbouwen, slopen, uw tuin renoveren of komt er ergens afval vrij? Wij brengen u graag een container voor het afvoeren van afvalstromen zoals:

Sloophout
Groenafval
Grond
Puin
Bouw en sloopafval
Bedrijfsafval
Asfalt
Dakleer

Lees meer >

van reel bv container verhuur

Wilt u meer weten over onze diensten, of een offerte op maat aanvragen?
Neem dan contact met ons op!