Slopen

• Totaalsloop van gebouwen
• Bouwrijp maken van bouwlocaties

Van Reel is aannemer van totaalsloop- en renovatiesloopklussen. Als erkend sloopbedrijf slopen wij uw kantoorgebouw, fabriek, woning en elke andere constructie die plaats moet maken voor nieuwbouw. Wij ontzorgen u tijdens het hele proces, van de voorbereiding tot de uiteindelijke sloop, de sloopmelding en het bouwrijp opleveren van het terrein. Ook dragen we zorg voor het verantwoord verwerken van de sloopmaterialen en zorgen we indien nodig voor asbest- en bodemsanering.

Grondstoffen

• Duurzame productie van grondstoffen
• Keurcompost

Voor Van Reel bestaat er geen afval. Afval is namelijk het startpunt van nieuwe grondstoffen, waardoor we onze economie circulair maken. Door afval grondig te scheiden en de bruikbare stoffen weer om te zetten naar bruikbare producten, zoals houtsnippers en keurcompost, dragen we bij aan een duurzaam milieu. Zo gaan er geen kostbare grondstoffen verloren.

van reel bv afvalverwerking shredder

Afvalverwerking

• Groenafval verwerking
• Bedrijfsafval verwerking

Wij beschikken over diverse mobiele verkleiningsinstallaties voor het verkleinen van afval producten zoals groenafval, biomassa, takken, sloophout, bouw en sloopafval en andere afvalstromen. De messen en korven in onze shredders zijn uitwisselbaar en zo kunnen wij ons aanpassen naar het gewenste eindproduct van de klant. Deze machines worden verhuurd inclusief shovel en overslagkraan.

Grondsanering

• Saneren van verontreinigde grond
• Asbestsanering

Op veel plekken is de bodem verontreinigd met stoffen als bijvoorbeeld asbest of zware metalen. Van Reel is specialist in het saneren van deze bodemvreemde materialen. Zowel in situ, on site, als ex situ.

In situ: bodemsanering zonder grondverzet, de verontreiniging wordt ter plaatse van het terrein gesaneerd.

On site: bodemsanering waarbij de verontreinigde grond wordt afgegraven, ter plaatse gereinigd en weer wordt teruggestort.

Ex situ: bodemsanering waarbij verontreinigde grond wordt afgegraven en wordt afgevoerd voor behandeling (bijv. Thermisch reinigen) of verwerking elders.

Voorafgaand aan een bodemsanering dient een bodemonderzoek plaats te vinden. De toe te passen saneringsmethode hangt vervolgens af van factoren als de locatie, de noodzaak en de toekomst plannen van de locatie. Van Reel BV heeft ruim 20 jaar ervaring met bodemsaneringen en bevat alle benodigde BRL certificaten.

Van Reel erkent zich als bodemsaneerder door transparant te zijn naar de opdrachtgever. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij de vaak complexe activiteiten en bijbehorende risico’s vooraf in kaart brengen en tijdens het projecten meedenken in oplossingen.

van reel bv grondsanering
Grond zeven

Grond zeven

• Zeven van puin, plastic, hout en meer uit de grond
• Afvoeren van gezeefde afval

Van Reel is specialist in alles wat met bodem en grondverzet te maken heeft. In die hoedanigheid zeven we de grond van uw bouw- of projectgrond professioneel en nauwkeurig. Alle bodemvreemde materialen worden met onze zeefmachines uit de bodemverwijderd met als resultaat een schone, bouwklare bodem.

Recycling

• Groenrecycling
• Afvalrecycling

Door de jaren heen is het recyclen van materialen steeds belangrijker geworden. Al sinds 1995 zijn wij actief in de groenrecycling en hierdoor hebben wij altijd vooraan gestaan op het gebied van recycling.

Wij beschikken over recycling locaties in Rouveen in Hardenberg waar wij afval voor u kunnen innemen en verwerken tot eind producten als compost, biomassa of RAG grond.

Jarenlange ervaring in combinatie met de nieuwste recyclingmethoden maakt Van Reel BV een hoogwaardige speler in het recyclen van groenafval en sloophout. Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en keurkenmerken, zoals bijvoorbeeld onze KEUR-compost. In combinatie met ons aannemersbedrijf zijn we een unieke totaalaannemer voor provincies, waterschappen en gemeentes

van reel bv grondbank zeef recycling
van reel bv baggerwerken

Afval storten

• Duurzame verwerking van afval
• Afval storten bij ons brengstation

Heeft u overtollig afval en wilt u dit duurzaam storten en laten verwerken? Dit kunt u bij ons doen. Bij ons afvalbrenstation kunt u van maandag tot en met vrijdag terecht tussen 7 en 17 uur en u kunt alle soorten huisafval bij ons storten. Wij zorgen dat uw afval duurzaam en verantwoord wordt verwerkt.

Openingstijden:
Ma-vr: 7-17 uur
Za-zo: gesloten

Van Reel is specialist op het gebied van ongediertebestrijding. Met name met de bestrijding van de Japanse Duizendknoop en de Eikenprocessierups hebben we veel ervaring. Niet alleen zorgen we voor een effectieve bestrijding, maar we doen dit op een milieuverantwoorde manier. Zo brengen we zo weinig mogelijk schade toe aan de omgeving, terwijl u verlost bent van de vervelende nadelen van exoten en ongedierte.

van reel bv baggerwerken

Baggerwerken

• Het baggeren van sloten, havens, vaargeulen, natuurgebieden
• Moeraskranen.nl

Van Reel BV heeft jarenlange ervaring in het baggeren van natuurgebieden, sloten, vaargeulen en watergangen. Met speciaal ontwikkelde machines zoals onze moeraskranen kunnen wij vrijwel elke baggerklus voor u uitvoeren. Met onze eigen ecologen doen wij dit altijd met respect met voor de aanwezige natuur en levende organismen. Baggeren is een uiterst precieze taak in tegenstelling tot hoe dit soms lijkt. Voor een optimaal resultaat gaan we daarom nauwkeurig en structureel aan de slag. Als aannemer in de natuur begrijpen wij als geen ander hoe belangrijk goed baggeren is.

Baggerspuiten: het nieuwe baggeren!
In samenwerking met het Waterschap zijn wij een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een alternatief voor het baggeren van watergangen in veengebieden. Ons doel was om efficiënter te werken, minder schade aan percelen achter te laten en meer respect voor de levende organiseren te hebben. De oplossing is onze baggerspuit: de bagger wordt tot 80 meter in het land verspreid en na vrijwel 1 a 2 dagen is hiervan niets meer zichtbaar. Het voordeel: we sparen 1 werkgang uit en de bagger is beter verspreid. Een speciale verklikker waarschuwt de levende organismen voor het naderen van de baggerspuit zodat deze zo min mogelijk in de pomp terecht komen.

Bomen rooien

• Rooien en zagen
• Stormschade opruimen
• Boomverzorging

Als aannemer in de natuur en bosbouw beschikken wij over de kennis en machines om bomen te snoeien, rooien, aanplanten en de verzorgen. Onze Treeworkers beschikken over alle benodigde bomenkennis en veiligheidscertificaten om veilig en vakkundig bomen te verzorgen. Ons onderscheidend vermogen ligt in het meedenken met de klant en het snel kunnen schakelen in geval van calamiteiten. Jaarlijks rooien wij meer dan honderden bomen inclusief de stobben en verzorgen wij aansluitend de herplant van nieuwe bomen.

Grondverzet

• Grond-, weg- en waterbouw
• Bouw en woonrijp maken

Vanaf haar oprichting is Van Reel BV actief in alles wat met grondverzet te maken heeft. Specialistisch grondverzet ligt ons het meest; het aanleggen van geluidswallen, het realiseren van kunstwerken of het graven van sloten en vaargeulen.

Wij onderscheiden ons door personeel dat vrijwel allemaal in buitengebied is opgegroeid. Onze mensen hebben allemaal een achtergrond in de landbouw of natuur, waardoor zij begrijpen hoe belangrijk het is om goed werk te leveren. Aanpakkers, maar met respect voor mens en milieu.

Ecologische quickscan

• Voor ecologische quickscans en vrijgaves.
• Ecologische plannen schrijven, broedvrij houden, vleermuizen monitoren.

Sinds enkele jaren is Van Reel Ecologie een actieve verbinder tussen mens, milieu en alle levende organismen. Alles wat wij doen met ons recyclingsbedrijf en aannemingsbedrijf heeft ergens impact om onze omgeving. Omdat wij hier zorg voor dragen nemen wij graag onze verantwoordelijkheid en van uit die beweging zijn wij onze Ecologie tak opgestart.

Onze ecologen kunnen voor elke project een ecologische quickscan uitvoeren, ecologische vrijgaves afgeven of bijvoorbeeld het broedvrij houden van werkgebieden. Daarnaast zijn wij sterk in het schrijven van ecologische plannen en aan V&G plannen. Onze team bestaat uit een divers team met praktische mensen in het veld en theoretische mensen op kantoor. Teamwork.

Van Reel BV windturbine Staphorst ecologie
van reel bv container verhuur

Container huren

• Verhuur van alle maten containers
• Voor afval of levering van grondstoffen

Gaat u verbouwen, slopen, uw tuin renoveren of komt er ergens afval vrij? Wij brengen u graag een container voor het afvoeren van afvalstromen zoals:

Sloophout
Groenafval
Grond
Puin
Bouw en sloopafval
Bedrijfsafval
Asfalt
Dakleer

Wilt u meer weten over onze diensten, of een offerte op maat aanvragen?
Neem dan contact met ons op!