CO₂-Reductie

Directie en personeel van Van Reel B.V. vinden het van belang om bij te dragen aan het verminderen van CO₂-uitstoot, belangrijke veroorzaker van klimaatverandering.

Wij hebben er daarom voor gekozen om zelf inspanningen te plegen om onze eigen CO2-bijdrage te verminderen. Certificatie voor de CO₂-Prestatieladder is voor ons daarbij een belangrijk instrument.

Van Reel B.V. neemt actief deel aan initiatieven op het gebied van CO₂-reductie.

U vindt op deze pagina diverse documenten waarin u meer kunt lezen over waar wij nu staan met betrekking tot onze zogenaamde CO₂-footprint en welke maatregelen we hebben gepland of in gang hebben gezet om de CO₂-uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten te verminderen.

Voor meer info omtrent de CO₂-Prestatieladder kijk op www.co2-prestatieladder.nl .